t. 518 612 139

ddm@domecekkyjov.cz

Organizace-tábory

Cena 
V ceně je zahrnuta doprava autobusem tam i zpět, ubytování, strava, režie, provozní náklady, zdravotní dohled, pedagogové
a ostatní personál tábora.

Ubytování
Dle věku jsou děti ubytovány ve zděné budově nebo v chatkách po čtyřech.
K dispozici je sociální  zařízení s teplou vodou, společenská místnost, jídelna, sportovní asfaltové hřiště, stoly pro stolní tenis, táborové ohniště.

Poloha
Areál se nachází v krásné přírodě obklopené loukami a lesy 1,5 km od Hutiska.

Strava
Strava je zajištěna v místě 5 × denně, včetně pitného režimu. Vítáme příspěvky do táborové kuchyně z domácích zdrojů. V den příjezdu začínáme vydatnější svačinou a večeří.

Vybavení
Obutí a oblečení pro sport a do přírody, plavky, sluneční brýle, krém na opalování a pokrývka hlavy, teplejší pyžamo, hygienické potřeby, dostatek spodního prádla a ponožek, pláštěnka
a oblečení pro chladnější dny, přezůvky do chaty, psací potřeby, baterka, raketa na stolní tenis, míčky, hudební nástroje. Pokud budou mít děti cennější věci (fotoaparát, mobil, ...), neručíme
za ně. Poučte své děti, že mobil na tábor nepatří! a pokud ho budou mít s sebou, jak a kdy ho mají používat, aby nerušily ostatní, a že jim budete volat jen v nutných případech, nejlépe večer. 

S přihláškou odevzdáte 150 Kč na společná trička, na přihlášce nahlaste jeho velikost.  

Kapesné: 
Doporučujeme dle vlastního uvážení do 300 Kč (pro vlastní potřebu při výletech).

 

Zdravotní zabezpečení: 
O děti se bude starat zdravotní personál, který je součástí tábora.
V den odjezdu u autobusu odevzdáte: KOPII KARTIČKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, POTVRZENÍ OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE, PROHLÁŠENÍ
O BEZINFEKČNOSTI (s datem odjezdu). Zdravotnici tábora odevzdáte všechny léky, včetně běžných např. na bolest! Také jí sdělíte další důležité upozornění, týkající se zdravotního stavu dítěte. Jestli nosí Vaše dítě brýle, doporučujeme vzít si jedny náhradní.

Vyplněnou přihlášku 
spolu se zálohou 1 000 Kč a 150 Kč na tričko, vraťte obratem na DDM.
Doplatek 2 700 Kč zaplaťte nejpozději do konce května 2016 a to buď V HOTOVOSTI v DDM nebo bankovním převodem na účet u KB číslo 

    107-9468660267/0100 

Nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol Vašeho dítěte, který vám sdělí v DDM Kyjov. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU,  tiskopis PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI a tiskopis POTVRZENÍ OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE obdržíte také v DDM.

Storno
V případě, že se ze závažných důvodů nebude moci Vaše dítě tábora zúčastnit, prosíme odhlášení písemnou formou. Nejvhodnějším řešením pro obě strany je pak zajistit náhradníka. V opačném případě bude postupováno dle STORNO PODMÍNEK pro účastníky letních pobytů DDM Kyjov, které jsou součástí PŘÍHLÁŠKY.

Tradice, zapálení oddíloví vedoucí, instruktoři, zodpovědný personál kuchyně, zdravotní a provozní pracovníci tvoří skvělý  kolektiv,  který je zárukou spolehlivosti a bezpečnosti .

 

Prostory
Akce
Kroužky
DIY
DIY
Tábory

Domeček je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Domeček Kyjov je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Domeček je spolufinancován Evropskou unií

Přihlašování na tábory

Přihlašování již brzy, nepropásněte jej. :) 

Přihlašování na tábory

Dokumenty DDM

Prohlášení o bezinfekčnosti

Pokyny k letním pobytovým táborům 2019

Posudek zdravotní způsobilosti LT

Ceník pronájmů prostor DDM od roku 2019

Ceník ubytování a stravování v RS Hutisko-Solanec

Vnitřní řád DDM

Školní vzdělávací program

Traumatologický plán DDM

Celoroční plán DDM 2018/2019

GDPR - zpracování osobních údajů

Osobní údaje v DDM - tabulka

PROMO video DDM

https://www.youtube.com/watch?v=FISsIQLwZ9s

 adresa  telefon  mail  sleduj nás
  Dům dětí a mládeže Kyjov
Husova 370
697 01 Kyjov
  t. 518 612 139
m. 773 760 984
  ddm@domecekkyjov.cz   facebook
instagram