t. 518 612 139

ddm@domecekkyjov.cz

Kroužky

Den a čas konání jednotlivých kroužků bude upřesněn do konce září. Kroužky probíhají od října do konce května. Skupinové kroužky budou otevřeny pouze při minimálním počtu 10 přihlášených dětí, dle rozhodnutí ředitele DDM Kyjov. Dětem bude nabídnuta vhodná alternativa.

tanecni

 

Balet 1100,-Kč

Příprava a základy baletních prvků na hudbu. Vedoucí kroužku: Martina Gardoňová, Natálie  Pavézková

4 - 8 let

16,30-17,30

Středa

Zrcadla DDM

Pavézková

Gardoňová

Tanečně pohybový - Smíšci 1100,-Kč

Příprava a základy tanečních prvků, nácvik skupinového tance na hudbu. Vedoucí kroužku: Eva Hrubá

3 - 6 let

15,00-16,00

Středa

Zrcadla DDM

Hrubá

Mažoretky MINI 1900,-Kč, Mažoretky 2000,-Kč

Příprava a základy soutěžních prvků, nácvik skupinového vystoupení na hudbu.Vedoucí kroužku: Jana a Denisa Defeldovi

4 - 12 let

17,00-18,00

16,30-17,30

16,00-20,00

Pondělí 

Čtvrtek

Čtvrtek

TV DDM

Zrcadla DDM

TV DDM

Sedl/Králová

Sedl/Králová

Defeldovi

Orientální tance 1100,-Kč

Vedoucí s mnohaletými zkušenostmi, nácvik populárních břišních
a orientálních tanců, účast na soutěžích, pro děvčata. Vedoucí kroužku: Eva Hrubá 

od 7 let

16,30-18,30

Úterý

Zrcadla DDM

 Hrubá

Taneční skupina DDM 1100,-Kč

Pro dívky a chlapce. Moderní tance. Vedoucí kroužku: Šárka Sukopová

od 8 let

15,30-17,00

Pondělí

Tělocvična DDM

Sukopová

Zumba 1200,-Kč

Pro děvčata a chlapce, zkušená cvičitelka s praxí. Vedoucí kroužku: Hanka Hegedus

od 6 let 17,00-18,00 Pondělí Tělocvična DDM

Hegedus

Cvičení s Bárou 1100,-Kč

Pro děčata a chlapce. Základy sportovního aerobicu. Vedoucí kroužku: Barbora Přibylová

od 5let 15,00-16,30

Pátek

Zrcadla DDM

Bára Přibylová

Latinskoamerické tance 1800,-Kč

Tanec zábavnou formou, získání tanečních dovedností na sportovní úrovni, společenské vystupování. Vedoucí kroužku: Rudolf Jelínek, Iveta Kolaříková

od 3 let

16,30-17,30

16,30-17,30

17,30-18,30

Středa

Pátek

Tv DDM

DDM

Kolaříková

Jelínek

                                                                                                        

hudebni

 

Hra na klavír 1600,-Kč

Individuální výuka, pro začátečníky i pokročilé. Vedoucí kroužku: Mgr.Marta Kudelová, Mgr.Radim Pokorný

od 7 let

14,15- 17,15

Pondělí

Úterý

Pátek

individuálně

Pokorný

Kudelová

Hra na keyboard (klávesové nástroje) 1600,-Kč

Cílem je schopnost doprovodit se na keyboard při zpěvu písní. Vhodné pro děti různého věku. Vedoucí kroužku: Renata Mündlová, Štěpán Sedláček

od 7 let

14,15-17,00

14,00-17,45

 

Út/Čt

Pátek

individuálně

Mundlová

Sedláček

Hra na flétnu 1300,-Kč

Individuální výuka, od 1. září si můžete v DDM osobně vybrat pro vás vhodný termín. Vedoucí kroužku: Lucie Paulíčková,Mgr.Radim Pokorný, Pavel Fraj, Kateřina Petrová

od 5 let

14,15-17,00

14,00-16,00

13,00-18,00

Po/Út

Út/St

Po/St

Čt/Pá

DDM Kyjov

Pokorný

Fraj

Petrová

Paulíčková

Hra na kytaru skupina 1300,-Kč, Individuálně 2600,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová + individuální výuka, nácvik akordů+zpěv. Vedoucí kroužku: Kateřina Šupová, Martin Bílek, Dan Patera,Štepán Sedláček

od 8 let

od 16,00

 

 

 

Úterý

Středa  SK

Pátek SK

Čtrvtek

DDM Kyjov

 

Patera SKUPINA

Šupová SKUPINA

Sedláček IND.

Bílek IND.

 

Hra na klarinet - NEW 1600,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, nácvik akordů+zpěv. Vedoucí kroužku: Pavel Fraj 

od 8 let

 

Uterý

Středa

DDM Kyjov

Pavel Fraj

Hra na ukulele - NEW 1300,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka, nácvik akordů+zpěv. Vedoucí kroužku: Broňka Lacná

od 7 let

15,00-17,00

Čtvrtek

DDM Kyjov

Lacná

Hra na harmoniku - NEW 1600,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka, nácvik akordů+zpěv. Vedoucí kroužku: Dan Patera

od 7 let

od 16,00

Pátek

DDM Kyjov

Patera

Hra na housle - NEW 1600,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová (individuální) výuka, nácvik akordů+zpěv. Vedoucí kroužku: Pavel Fraj

od 10 let

 

Úterý

Středa

DDM Kyjov

 

Pavel Fraj

 


sportovni

 

Šachy 1100,-Kč

Kroužek je určen všem dětem, od prvňáčků až po ty nejstarší, pro začátečníky i pokročilé. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Vedoucí kroužku: Vladimír Jurutka 

od 8 let 15,00-17,00 Úterý DDM Kyjov Jurutka

Badminton 1200,-Kč

Nácvik základních úderů, hra přes síť podle pravidel. Vedoucí kroužku: David Hegedus, Iva Solda Soldánová

od 10 let     Tělocvična DDM Soldánová

Sportovní přípravka 1200,-Kč

Základy všech míčových her. Děti si zlepší pohybové návyky a dovednosti. Seznámí se postupně s basketbalem, vybíjenou, kopanou i florbalem. Vše je přizpůsobeno věku. Vedoucí kroužku: Iva Solda Soldánová

od 5 let 14,30-15,30 Pondělí Tělocvična DDM Soldánová

Hokejbal

Od 5 let, základy hokejbalu a hraní dle pravidel. Vedoucí kroužku: Martin Vaculík,Mgr. Soňa Dufková  

od 5 let

 

 

 

 

RC a 3D modely - NEW 1200,-Kč

Jedná se o RC modely a jejich rozkládání a skládání. Vedoucí kroužku: 

od 8 let 15-17 Středa učebna TV Zemčík

Squash 1200,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, po informační schůzce bude následovat ukázková hodina. Vedoucí kroužku: Iva Solda Soldánová

od 10 let    

 

Soldánová

Florbal přípravka 1500,-Kč, holky a nesoutěžní 2500,-Kč

Pro chlapce i děvčata, v katergoriích přípravka, elévové, ml. a st. Žáci, nácvik herních základů, dovedností, situací, taktiky, vše pod vedením kvalifikovaného trenéra, soutžěžní družstvo od 6 let, účast na turnajích. Vedoucí kroužku:Ing.Roman Grabovský, Jakub Blata, David Hegedus, Iva Solda Soldánová

od 5 let

16,30-17,30

18,00-19,30

15,00-16,30

16,30-17,30

17,30-19,00

Úterý

Úterý

Pátek

Pátek

Pátek

TV DDM

TV GYM

TV DDM

TV DDM

TV DDM

Grabovský

Blata

Volejbal - NEW 1200,-Kč

Pro začátečníky i pokročilé, základy hry, pravidla. Vedoucí kroužku: Alča Pažourková

od 10 let

15,00-16,30

Středa

TV DDM

Pažourková

Ping pong 1100,-Kč

Pro začátečníky, základy hry, pravidla. Vedoucí kroužku: Eva Hrubá

od 8 let

14,30-16,00

Úterý

TV DDM

Hrubá

Sebeobrana KRAV MAGA KIDS 1500,-Kč

Výuka bude probíhat v hodinových blocích. Děti získají základní návyky preventivního chování, útoků a obran pro svou osobní obranu a ochranu, pod vedením zkušeného instruktora.Vedoucí kroužku: Petr Přikryl 

od 8 let

15,00-16,00

Čtvrtek

TV DDM

Petr Přikryl

Malý rybář - NEW 1100,-Kč

Vše o rybářství. Rybolov. Získání potvrzení pro získání rybářského průkazu. Vedoucí kroužku: Lukáš Řezníček

8 - 11 let

16,00-18,00

Středa

DDM Kyjov

Řezníček

 

tvorive
 

Keramika 1600,-

Pro velký zájem se přihlaste co nejdříve, v DDM si můžet vybrat pro vás vhodný termín. Vedoucí kroužku: Andrea Kuřinová,Pavla Šimečková, Mirka Řihánková

od 6 let

14,00-16,00

16,00-18,00

Pondělí

Úterý

Středa

Keramika DDM

Řehánková

Kuřinová

Šimečková

Malý youtuber 1200,-Kč

Pro kluky a holky od 10 let, které zaujal svět youtube a chtěli by si vyzkoušet sami tvorbu videí. Vedoucí kroužku: Kateřina Horáčková

od 10 let 16,30-18,00 Pondělí Herna DDM Horáčková

Výtvarný 1100,-Kč

Možnost přípravy na uměleckou SŠ, malba,kresba, základy perspektivy, figurálních proporcí, navrhování, kaligrafie, linorit. Vedoucí kroužku: Dominik Šváb

od 8 let

14,00-16,00

16,00-18,00

Pondělí

DDM Kyjov

Šváb

Tvořílek pro nejmenší - NEW 1100,-Kč

Výtvarné a rukodělné činnosti, hudebně pohyb. hry, rytmická cvičení, koordinace těla,logopedická prevencet. Vedoucí kroužku: Martina Horká

od 3 let

15,00-16,00

16,00-17,00

Středa

DDM Kyjov

Horká

Plastikoví a papíroví modeláři 1100,-Kč

Seznámení se základy modelářské techniky, zhotovování vlastních plastikových modelůt. Vedoucí kroužku: Miroslav Novák

od 10 let

16,30-18,00

Čtvrtek

učebna TV

Novák

Šikulové 1100,-Kč

Pro děti se zdravotním handicapem. Činnost kroužku bude přizpůsobena individuálním potřebám přihlášených dětí. Vedoucí kroužku:Mgr. Zdeňek Vilímek, Andrea Kuřinová

od 13 let

15,30-18,30

Pondělí DDM Kyjov

Kuřinová

Vilímek

DIY - (TVOŘIVÝ KLUB) 1100,-Kč

Tvořivost, práce s různými druhy materiálů, výroba praktických a dekoračních předmětů. Vedoucí kroužku: Hana Buličková

od 9 let 14,30-16,00 Pátek DDM Kyjov Buličková

Fotografování a spoty - NEW 1200,-Kč

Techniky fotografování, natáčení spotů. Vedoucí kroužku: Broňka Lacná

od 10 let

17,00-18,00 Čtvrtek DDM Kyjov Lacná

Knihařství - NEW 1100,-Kč

Návody, postupy, vychytávky. Vše o knihách, výroba knih. Vedoucí kroužku: Hanka Buličková 

od 10 let 16,00-17,00 Pátek DDM Kyjov Buličková

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE - NEW 1100,-Kč

Mezinárodní program do kterého se může zapojit každý. Rozvíjení talentu, věnování se sportu. Dobrodružná expedice. Vedoucí kroužku: Lucie Paulíčková

14 - 24 let        

Filmovo - divadelní - NEW 1100,-Kč

Film, divadlo, kreativita a pohyb. Vedoucí kroužku: Kouřilová, Kurťáková

od 6 let 16-17,30 Čtrvtek Herna DDM

Kouřilová

Kruťáková

 

ostatni
 

Jóga pro dospělé 1100,-Kč

Cvičení jógy přirozeným a hravým způsobem vylepšuje držení těla, zlepšuje koordinaci pohybů. Pomáhá zvládat hyperaktivitu a nepozornost, posiluje dýchací systém a imunitu.Vedoucí kroužku: Dana Slezáčková - Müllerová

od 15 let

17,30-18,30

18,30-19,30

Pondělí

Zrcadla DDM

Slezáčková- Mullerová

Jóga pro děti a pro rodiče s dětmi 1100,-Kč

Cvičení jógy přirozeným a hravým způsobem vylepšuje držení těla, zlepšuje koordinaci pohybů. Pomáhá zvládat hyperaktivitu a nepozornost, posiluje dýchací systém a imunitu. Cvičení je vedeno zábavnou formou pomocí říkadel a her. Vedoucí kroužku: Dana Slezáčková - Müllerová

4 - 7 let

16,30-17,30

Pondělí

Zrcadla DDM

Slezáčková - Mullerová

Angličtina, Němčina hravou formou 1100,-Kč

Pro začátečníky hravou formou, skupinová výuka, základní slovní zásoba tematických celcích. Děti, které chodily v inulém šk. roce budou mít návaznost a pokračování. Vedoucí kroužku: Lucie Paulíčková, Kateřina Horáčková, Hana Hegedus, Iva Solda Soldánová

od 4 let

15,30-16,30

Pondělí

DDM Kyjov

Soldánová

Horáčková

 

Geocaching 1100,-Kč

Hledání tajemných schránek s překvapením uvnitř s pomocí GPS. Vedoucí kroužku:Zbyněk Maršálek

od 8 let dle dohody  

DDM Kyjov

Dle dohody

 

Maršálek

Survival - NEW 1100,-Kč

Základní techniky přežití, výpravy do přírody. Základní techniky boje. Historie... Vedoucí kroužku: Filip Škarecký    

od 10 let      

 

Deskovky 1100,-Kč

Od 8 let, rozvíjení jemné motoriky a obrazotvornosti dětí.                                     Vedoucí kroužku:      

od 8 let      

Škarecký

Chlupáči - NEW 1100,-Kč

Spolupráce se ZKO Kyjov. Nauč se starat o pejska ba další domácí mazlíčky. Návštěva ZOO, útulku, farmy. Vedoucí kroužku: Eva Hrubá 

od 8 let 16,00-17,30 Pondělí

učeba TV

Hrubá

Fitness cvičení NEW 1100,-Kč

Kompletní zapojení svalové soustavy. Zpevnění postavy.  Posilovací cviky. Základy bossu, alpiningu, fitboxu, trampolínek. Vedoucí kroužku: Hanka Hegedus

od 12 let

14,30-15,30

15,30-16,30

Pondělí Zrcadla DDM Hegedus

Semináře a výukové programy pro MŠ, ZŠ a seniory - NEW

Keramika, počítačová gramotnost, cvičení, čtenářský klub. Dle nabídky a harmonogramu. Lektor dle tématu...

dle dohody      

 

 adresa  telefon  mail  sleduj nás
  Dům dětí a mládeže Kyjov
Husova 370
697 01 Kyjov
  t. 518 612 139
m. 773 760 984
  ddm@domecekkyjov.cz   facebook
instagram