t. 518 612 139

ddm@domecekkyjov.cz

Kroužky

Den a čas konání jednotlivých kroužků bude upřesněn do konce září. Kroužky probíhají od října do konce května. Skupinové kroužky budou otevřeny pouze při minimálním počtu 10 přihlášených dětí, dle rozhodnutí ředitele DDM Kyjov. Dětem bude nabídnuta vhodná alternativa.

tanecni

 

Balet  1 100 Kč

Příprava a základy baletních prvků, tanec na hudbu. 
Vedoucí kroužku: Martina Gardoňová, Natálie Pavézková

4–8 let

16.30–17.30

Středa

Zrcadla DDM

Pavézková

Gardoňová

Tanečně pohybový - Smíšci 1 100 Kč

Příprava a základy tanečních prvků, nácvik skupinového tance na hudbu. 
Vedoucí kroužku: Eva Hrubá

3–6 let

15.00–16.00

Středa

Zrcadla DDM

Hrubá

Mažoretky MINI 1 900 Kč, Mažoretky 2 000 Kč

Příprava a základy soutěžních prvků, nácvik skupinového vystoupení na hudbu.
Vedoucí kroužku: Jana a Denisa Defeldovi

4–12 let

17.00–18.00

16.30–18.00

16.00–19.00

Pondělí 

Čtvrtek

Čtvrtek

TV DDM

Zrcadla DDM

TV DDM

Sedl/Králová

Sedl/Králová

Defeldovi

Orientální tance 1 100 Kč

Nácvik populárních břišních
a orientálních tanců, účast na soutěžích, pro děvčata.
Vedoucí kroužku: Eva Hrubá 

od 7 let

16.30–18.00

Úterý

Zrcadla DDM

 Hrubá

Taneční skupina DDM 1 100 Kč

Pro dívky a chlapce. Moderní tance. 
Vedoucí kroužku: Šárka Sukopová

od 8 let

15.30–17.00

Pondělí

TV DDM

Sukopová

Zumba 1 200 Kč

Pro děvčata a chlapce, zkušená cvičitelka s praxí.
Vedoucí kroužku: Hanka Hegedüs

od 6 let 17.00–18.00 Pondělí Zrcadla DDM

Hegedüs

Cvičení s Bárou 1 100 Kč

Pro děčata a chlapce. Základy sportovního aerobicu.
Vedoucí kroužku: Barbora Přibylová

od 5let 15.00–16.30

Pátek

Zrcadla DDM

Bára Přibylová

Latinsko-americké tance 1 800 Kč

Tanec zábavnou formou, získání tanečních dovedností na sportovní úrovni, společenské vystupování. 
Vedoucí kroužku: Iveta Kolaříková

od 3 let

16.30–17.30

17.30–18.30

16.30–17.30

17.30–18.30

Středa

 

 

Pátek

TV DDM

 

 

Zrcadla DDM

Kolaříková

                                                                                                        

hudebni

 

Hra na klavír 1 600 Kč

Individuální výuka, pro začátečníky i pokročilé.
Vedoucí kroužku: Mgr. Marta Kudelová, Mgr. Radim Pokorný

od 7 let

individuálně

Út/Pá

Pátek

učebny DDM

Pokorný

Kudelová

Hra na keyboard (klávesové nástroje) 1 600 Kč

Cílem je schopnost doprovodit se na keyboard při zpěvu písní. Vhodné pro děti různého věku.
Vedoucí kroužku: Renata Mündlová, Štěpán Sedláček

od 7 let

individuálně

Út/Čt

Pátek

učebny DDM

Mündlová

Sedláček

Hra na flétnu 1 300 Kč

Individuální výuka, od 1. září si můžete vybrat vhodný termín.
Vedoucí kroužku: Lucie Paulíčková, Mgr. Radim Pokorný, Pavel Fraj, Kateřina Petrová

od 5 let

individuálně

Út/Pá

Út/St

Po/St

Čt/Pá

učebny DDM

Pokorný

Fraj

Petrová

Paulíčková

Hra na kytaru Skupinová 1 300 Kč, Individuální 2 600 Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová + individuální výuka, nácvik akordů + zpěv.
Vedoucí kroužku: Kateřina Šupová, Martin Bílek, Dan Patera, Štepán Sedláček

od 8 let

16.00–17.00

17.00–18.00

individuálně

individuálně

Středa

Pátek

Čtvrtek

Út/St/Čt

učebny DDM

Patera 

Šupová 

Sedláček 

Bílek 

Hra na ukulele - NEW 1 300 Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka, nácvik akordů + zpěv.
Vedoucí kroužku: Broňka Lacná

od 7 let

16.00–17.00

Čtvrtek

učebny DDM

Lacná

Hra na harmoniku - NEW 1 600 Kč

Pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka, nácvik akordů + zpěv.
Vedoucí kroužku: Dan Patera

od 7 let

17.00–18.00

Středa

učebny DDM

Patera


sportovni

 

Šachy 1 100 Kč

Kroužek je určen všem dětem - od prvňáčků až po ty nejstarší, pro začátečníky i pokročilé. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. 
Vedoucí kroužku: Jakub Strnad

od 8 let 15.00–17.00 Úterý učebna TV Strnad

Badminton 1 200 Kč

Nácvik základních úderů, hra přes síť podle pravidel.
Vedoucí kroužku: Iva Soldánová

od 10 let 15.00–16.30 Středa Tělocvična DDM Soldánová

Sportovní přípravka 1 200 Kč

Základy všech míčových her. Děti si zlepší pohybové návyky a dovednosti. Postupně se seznámí s basketbalem, vybíjenou, kopanou i florbalem. Vše je přizpůsobeno věku dětí.
Vedoucí kroužku: Iva Soldánová

od 5 let 14.30–15.30 Pondělí Tělocvična DDM Soldánová

RC a 3D modely - NEW 1 200 Kč

Jedná se o RC modely a jejich rozkládání a skládání.
Vedoucí kroužku: David Zemčík, David Hegedüs

od 8 let 15.00–17.00 Středa učebna TV

Zemčík

Hegedüs

Florbal přípravka 1 500 Kč, dívky a nesoutěžní 2 500 Kč

Pro chlapce i děvčata, v katergoriích: přípravka, elévové, ml. a st. žáci. Nácvik herních základů, dovedností, situací i taktiky, pod vedením kvalifikovaného trenéra. Soutěžní družstvo od 6 let, účast na turnajích.
Vedoucí kroužku: Ing. Roman Grabovský, Mgr. Iva Soldánová, Jakub Blata

od 5 let

16.30–17.30

18.00–19.33

 

15.00–19.30

Úterý      

   

    

Pátek      

TV DDM 

TV GYM    

 

TV DDM   

Grabovský

Soldánová

Hegedüs

Blata

Ping-pong 1 100 Kč

Pro začátečníky, základy hry, pravidla. 
Vedoucí kroužku: Eva Hrubá

od 8 let

14.30–16.00

Úterý

TV DDM

Hrubá

Sebeobrana KRAV MAGA KIDS 1 500 Kč

Výuka bude probíhat v hodinových blocích. Děti získají základní návyky preventivního chování, útoků a obran pro svou osobní obranu a ochranu, a to pod vedením zkušeného instruktora. 
Vedoucí kroužku: Petr Přikryl, Hana Štipčáková

od 8 let

15.00–16.00

Čtvrtek

TV DDM

Přikryl

Štipčáková

Malý rybář - NEW 1 100 Kč

Vše o rybářství. Rybolov, získání potvrzení pro získání rybářského průkazu. 
Vedoucí kroužku: Lukáš Řezníček

8–11 let

16.00–18.00

Středa

Herna DDM

Řezníček

 

tvorive
 

Keramika 1 600 Kč

Pro velký zájem se přihlaste co nejdříve, v DDM si můžete vybrat vhodný termín.
Vedoucí kroužku: Andrea Kuřinová, Pavla Šimečková, Mirka Řehánková

od 6 let

14.00–16.00

16.00–18.00

Pondělí

Úterý

Středa

Keramika DDM

Řehánková

Kuřinová

Šimečková

Malý youtuber 1 200 Kč

Pro kluky a holky od 10 let, které zaujal svět Youtube a chtěli by si sami vyzkoušet tvorbu videí.
Vedoucí kroužku: Alena Pažourková

od 10 let 16.30–18.00 Pondělí učebna DDM Pažourková

Výtvarný 1 100 Kč

Možnost přípravy na uměleckou SŠ, malba, kresba, základy perspektivy, figurálních proporcí, navrhování, kaligrafie, linorit.
Vedoucí kroužku: Dominik Šváb

od 8 let

14.00–16.00

16.00–18.00

Pondělí

výtvarná dílna DDM

Šváb

Tvořílek pro nejmenší - NEW 1 100 Kč

Výtvarné a rukodělné činnosti, hudebně pohyb. hry, rytmická cvičení, koordinace těla, logopedická prevence.
Vedoucí kroužku: Martina Horká

od 3 let

15.00–16.00

Středa

Herna

Horká

Plastikoví a papíroví modeláři 1 100 Kč

Seznámení se základy modelářské techniky, zhotovování vlastních plastikových modelůt.
Vedoucí kroužku: Miroslav Novák

od 10 let

16.30–18.00

Čtvrtek

učebna TV

Novák

DIY - (TVOŘIVÝ KLUB) 1 100 Kč

Tvořivost, práce s různými druhy materiálů, výroba praktických a dekoračních předmětů.
Vedoucí kroužku: Hana Buličková

od 9 let 14.30–16.00 Pátek výtvarná dílna DDM Buličková

Fotografování a spoty - NEW 1 200 Kč

Techniky fotografování, natáčení spotů. 
Vedoucí kroužku: Broňka Lacná

od 10 let

17.00–18.00 Čtvrtek Herna DDM Lacná


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE - NEW 1 100 Kč

Mezinárodní program do kterého se může zapojit každý. Rozvíjení talentu, věnování se sportu a skvělá ohodnocení. Dobrodružná expedice.
Vedoucí kroužku: Lucie Paulíčková

14–24 let individuálně individuálně individuálně Paulíčková

Filmovo-divadelní - NEW 1 100 Kč

Film, divadlo, kreativita a pohyb. 
Vedoucí kroužku: Martina Kouřilová, Eliška Kurťáková

od 6 let 16.00–17.30 Čtrvtek Herna DDM

Kouřilová

Kruťáková

 

ostatni
 

Jóga pro děti a pro rodiče s dětmi 1 100 Kč

Cvičení jógy přirozeným a hravým způsobem vylepšuje držení těla a zlepšuje koordinaci pohybů. Pomáhá zvládat hyperaktivitu i nepozornost, posiluje dýchací systém a imunitu. Cvičení je vedeno zábavnou formou pomocí říkadel a her. 
Vedoucí kroužku: Dana Slezáčková-Müllerová

4–7 let

16.30–17.30

Pondělí

Herna DDM

Slezáčková

Angličtina hravou formou 1 100 Kč

Pro začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí hravou formou naučit základní slovní zásobu a fráze. Děti, které chodily v minulém šk. roce, budou mít návaznost a pokračování.
Vedoucí kroužku: Kateřina Horáčková, Lucie Paulíčková

od 4 let

15.30–16.30

Pondělí

učebna DDM

Paulíčková

Geocaching 1 100 Kč

Hledání tajemných schránek s překvapením uvnitř s pomocí GPS.
Vedoucí kroužku: Zbyněk Maršálek

od 8 let dle dohody  

DDM Kyjov

dle domluvy

Maršálek

Survival - NEW 1 100 Kč

Základní techniky přežití, výpravy do přírody. Základní techniky boje. Historie...
Vedoucí kroužku: Filip Škarecký    

od 10 let 17.00–18.30 Pátek učebna TV

Škarecký

Chlupáči - NEW 1 100 Kč

Spolupráce se ZKO Kyjov. Nauč se starat o pejska a další domácí mazlíčky. Návštěva ZOO, útulku, farmy. 
Vedoucí kroužku: Eva Hrubá 

od 8 let 16.00–17.30 Pondělí

učeba TV

ZKO Boršov

Hrubá

Fitness cvičení NEW 1 100 Kč

Kompletní zapojení svalové soustavy. Zpevnění postavy, posilovací cviky. Základy bossu, alpiningu, fitboxu, trampolínek. 
Vedoucí kroužku: Hanka Hegedüs

od 12 let

14.30–15.30

15.30–16.30

Pondělí Zrcadla DDM Hegedüs

Semináře a výukové programy pro MŠ, ZŠ a seniory - NEW

Keramika, počítačová gramotnost, cvičení, čtenářský klub. Dle nabídky a harmonogramu. Lektor dle semináře.

http://www.domecekkyjov.cz/info
 adresa  telefon  mail  sleduj nás
  Dům dětí a mládeže Kyjov
Husova 370
697 01 Kyjov
  t. 518 612 139
m. 773 760 984
  ddm@domecekkyjov.cz   facebook
instagram