t. 518 612 139

ddm@domecekkyjov.cz

Informace

Dokumenty DDM

Aktuální nabídka kroužku 2018/2019

Zápisné za kroužky 2018/2019

Přihláška do kroužků a souhlas GDPR

Přihláška na akce DDM a GDPR

Přihláška na pobytové tábory a GDPR

Přihláška příměstské tábory a GDPR

Posudek zdravotní způsobilosti LT

Vnnitřní řád DDM

Školní vzdělávací program

Traumatologický plán DDM

Bezpečný pohyb dětí po městě

Celoroční plán DDM 2018/2019

GDPR - zpracování osobních údajů

Osobní údaje v DDM - tabulka

Kroužky na šk.rok 2018/2019

A je to tady - SKORO KOMPLETNÍ nabídka kroužků na šk.rok 2018/2019 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ BUDE MOŽNÉ OD 4. 9. 2018 Tak neváhejte...

BUDE TAKÉ KROUŽEK BALETU!!! Ten se nám podařilo vyjednat po vytisknutí nabídky... Takže se můžete těšit i na BALETĚNÍ...

PAPÍROVÝ LETÁČEK S NABÍDKOU KROUŽKŮ, JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT V DDM KYJOV.

Nabidka zde

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2020 jsou zveřejněny od 1. 12. 2017 na webových stránkách zřizovatele.

http://www.mestokyjov.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/d-31258/p1=31043

PROMO video DDM

https://www.youtube.com/watch?v=FISsIQLwZ9s

 adresa  telefon  mail  sleduj nás
  Dům dětí a mládeže Kyjov
Husova 370
697 01 Kyjov
  t. 518 612 139
m. 773 760 984
  ddm@domecekkyjov.cz   facebook
instagram